Новини

08.03.2012г. Предвижда се разширение на ТЕЦ ''Марица Изток 2" с два нови енергоблока

Първата копка за изграждане на два нови блока на територията на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" - 9-и и 10-и, ще бъде направена в края на тази или началото на следващата година. Това съобщи новият областен управител на Стара Загора Недялко Недялков.
"Мисля, че до края на тази година би могло да се направи проектирането, да се получи строителното разрешително и през 2013 г. да започне изграждането на двата блока", казва Недялков.

Вече е изготвена оценката на въздействие върху околната среда на площадката, върху която ще бъдат изградени мощностите. Изградена е и необходимата инфраструктура. Новите мощности ще струват на държавата около 0,5 млрд. лв. Парите може да бъдат осигурени от банков кредит и собствени средства на ТЕЦ "Марица Изток 2".

За първи път министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков обяви, че има технологична възможност за изграждане на нови мощности на територията на ТЕЦ "Марица Изток 2" през март 2011 г. Предварителните разчети тогава показвали, че два нови блока от по 500 мегавата могат да се изградят на цена от около 350 млн. евро, включително със сероочистките. Това на практика са два пъти по-малко средства от вложените в аналогичните мощности на ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3", посочи тогава министърът.

Очаква се изграждането на двата нови блока да отнеме между 5 и 6 години. Със строителните работи ще бъдат ангажирани около 3 000 работници от Старозагорски, Сливенски, Ямболски и Хасковски регион. След изграждането на новите енергийни мощности в централата ще бъдат разкрити около 600 нови работни места.

Двата нови блока ще компенсират грешките, допуснати при продажбата на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, които в момента продават електроенергията си на двойно по-висока цена от държавната ТЕЦ 2, смята Недялков. Ще се увеличи добивът на въглища в "Мини Марица Изток", а това ще подобри финансовото състояние на въгледобивното дружество. В мините също се предвиждат инвестиции, които ще подсигурят добив на повече въглища, когато заработят новите енергоблокове.

Първата копка за изграждане на два нови блока на територията на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" - 9-и и 10-и, ще бъде направена в края на тази или началото на следващата година. Това съобщи новият областен управител на Стара Загора Недялко Недялков. "Мисля, че до края на тази година би могло да се направи проектирането, да се получи строителното разрешително и през 2013 г. да започне изграждането на двата блока", казва Недялков.

Вече е изготвена оценката на въздействие върху околната среда на площадката, върху която ще бъдат изградени мощностите. Изградена е и необходимата инфраструктура. Новите мощности ще струват на държавата около 0,5 млрд. лв. Парите може да бъдат осигурени от банков кредит и собствени средства на ТЕЦ "Марица Изток 2".

За първи път министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков обяви, че има технологична възможност за изграждане на нови мощности на територията на ТЕЦ "Марица Изток 2" през март 2011 г. Предварителните разчети тогава показвали, че два нови блока от по 500 мегавата могат да се изградят на цена от около 350 млн. евро, включително със сероочистките. Това на практика са два пъти по-малко средства от вложените в аналогичните мощности на ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3", посочи тогава министърът.

Очаква се изграждането на двата нови блока да отнеме между 5 и 6 години. Със строителните работи ще бъдат ангажирани около 3 000 работници от Старозагорски, Сливенски, Ямболски и Хасковски регион. След изграждането на новите енергийни мощности в централата ще бъдат разкрити около 600 нови работни места.

Двата нови блока ще компенсират грешките, допуснати при продажбата на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, които в момента продават електроенергията си на двойно по-висока цена от държавната ТЕЦ 2, смята Недялков. Ще се увеличи добивът на въглища в "Мини Марица Изток", а това ще подобри финансовото състояние на въгледобивното дружество. В мините също се предвиждат инвестиции, които ще подсигурят добив на повече въглища, когато заработят новите енергоблокове.

20.01.2012г. В „ТЕЦ Марица изток 2” завърши успешно експериментално изгаряне на въглища от Пернишкия регион

В „ТЕЦ Марица изток 2“ беше проведено успешно експериментално изгаряне на кафяви въглища, добивани в Пернишкия регион. По този начин се осигурява допълнителна суровина за производство на електроенергия, след преустановяване на доставките от „Мини Марица-изток“.

В рамките на 4 часа в енергиен котел 12 на рехабилитирания блок 8 бяха изгорени 200 000 кг. въглища. Проследяването на технологичния процес показа опитимално изгаряне на природния ресурс. Пробите установиха, че показателите на този вид въглища отговарят на горивните уредби на котлите в централата и са добра алтернатива на досега използваните. Мощността на енергоблок 8 остана непроменена. Повиши се ефективността на серооистващата инсталация на съоръжението, тъй като този вид въглища са с доста по-ниско съдържание на сяра – под 1%. Влажността им на работна маса е средно 21%, а калоричността – 2700 Kcal/kg.

Централата започва доставка на въглища от мина „Света Елизабет” в Пернишкия въглищен басейн, чийто концесионер е белгийската фирма „Рекоул”АД. Предвижда се приемането на 1 000 т. на ден, като поетапно количествата ще бъдат увеличавани и изгаряни във всички котли на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД.

30.12.2011г. Завърши изграждането на абсорбера на блокове 5 и 6

Завърши изграждането на абсорбера на блокове 5 и 6 в най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД и днес (30.12.2011 г.) успешно бе подаден димен газ към съоръжението. Това е третият етап от реализиране на мащабния проект „Изграждане на сероочистваща инсталация за блокове 5 и 6”.

Стойността на проекта е 85,6 млн. евро, финансира се изцяло със собствени средства на централата. Главен изпълнител на обекта е консорциум „Идреко Инсигма”, а подизпълнител - „Енергоремонт Холдинг”.

„Трябва да си признаем, че животът, здравето и чистият въздух на хората струват пари и усилия. Горд съм, че ТЕЦ „Марица изток 2“ е печеливше, водещо предприятие в националната ни енергетика и успя да финансира този амбициозен проект. Сега ще дишаме още по-добре“, каза по повод въвеждането в експлоатация на сероочистващите съоръжения министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Впечатлен от абсорбера на блокове 5 и 6 остана и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Новото съоръжение е с височина 135 метра и е изработено от GPR-материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Материалът е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8.

Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 ще окаже благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната, като ефективността на съоръжението ще бъде над 94 %. Успешното му осъществяване ще гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията.

17.08.2011г. Домът на Apple със собствена електроцентрала

Новата централа на технологичния гигант Аpple в град Купертино в САЩ ще се захранва сама с енергия чрез собствена електроцентрала на природен газ. Приличащата на космически кораб сграда ще се простира на площ, равна на тази на 36 футболни игрища. Сградата ще разполага със собствен фитнес център и зала с 1000 места. За служителите са предвидени два паркинга с близо 9000 паркоместа.

17.08.2011г. Керемиди правят ток от Слънцето

Първите по рода си у нас керемиди, които произвеждат ток, ще бъдат представени на панаира в Пловдив. Новите покривни конструкции са предназначени не само да предпазват дома от дъжд и сняг, но и да снабдяват домашните уреди с енергия от Слънцето. По време на есенното техническо изложение посетителите ще могат да видят и покривни конструкции, при които соларните панели са вградени в битум и силиций. Така цялата повърхност на покрива действа като малка електроцентрала, без да се пробива хидроизолацията и да се загрозява архитектурният облик на сградата. Дебют на Есенния панаир ще направят и енергоспестяващи устройства за икономисване на 40% от тока. Те са производство на българска компания. Световна новост е изделие на родна фирма, което понижава разходите на гориво на коли и моторни лодки с 30-50%, а двигателите изпускат по-малко вредни емисии. Престижното международно изложение в Пловдивския панаир ще се проведе между 26 септември и 1 октомври.

16.08.2011г. Регистрираха дружествата на ЕВН

В Централен депозитар. ЕВН България Електроразпределение АД и ЕВН България Електроснабдяване АД са регистрирани в Централен депозитар АД като част от процедурата за приватизацията на държавния дял в тях от 30%. Държавните дялове от по 30% в Е.ОН и ЧЕЗ също ще бъдат приватизирани през БФБ-София.

16.08.2011г. Държавата продаде предприятие за 12 млн. лв.

Държавното дружество за метални конструкции "Промишлено строителство - холдинг" бе продадено за малко над 12 млн. лв., съобщиха от Агенцията за приватизация. Предприятието се занимава със строителство на промишлени, жилищни, административни и смесени сгради, изработване на метални конструкции и други. Купувачът е софийската фирма "Водстрой 98", която е победител в конкурса за раздържавяване на дружеството. Освен цената купувачът е предложил и инвестиции в размер на 500 хил. лв. за следващите две години.

Сделката подлежи на одобрение от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Според процедурата в 20-дневен срок от датата на уведомление "Водстрой 98" трябва да представи декларация за произхода на средствата си.